’t LEF (Leiden Education Fieldlab)

’t LEF (Leiden Education Fieldlab) is een creatieve broedplaats, waar professionals in het Leidse onderwijs, uit alle sectoren, elkaar kunnen ontmoeten, om zich samen verder te bekwamen in onderwijs geven, docenten opleiden, innovatie van lestof, enz. Het biedt ruimte voor ondernemerschap in het onderwijs, initiatieven van groepen leraren, onderzoekers, studenten en organisaties die met onderwijsinstellingen samenwerken – als een ‘seats-to-meet’, een ‘innovatielab’, waar onderwijsprofessionals werken en kennisdelen met elkaar, onderzoeken en experimenteren met vragen uit het Leidse onderwijsveld.

Samen met Leidse onderwijspartners realiseert ’t LEF deze creatieve broedplaats aan de Kennedylaan 1 in Leiden. Tot die tijd programmeert het activiteiten in PLNT aan de Langegracht. Via een maandelijkse nieuwsbrief wordt het netwerk geïnformeerd over de ontwikkelingen in ’t LEF en de programmering. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan bij de projectleider.

Creatieve broedplaats waar Leidse docenten elkaar ontmoeten om zichzelf  te ontwikkelen en het onderwijs te vernieuwen

Projectleider:
Sanne van der Linden
linden.vd.s@hsleiden.nl 

Partners:
Hogeschool Leiden
ICLON
MboRijnland
SCOL
PROO
Da Vinci Scholengroep
De Leidse Aanpak
Technolab
Naturalis
Microsoft
Gemeente Leiden.

Abonnement nieuwsbrief

Tweewekelijks verschijnt een nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in ‘Leiden Internationale Kennisstad’. Abonneren kan via opgave van uw naam en e-mail hieronder.

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Universiteit Leiden

LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Leiden Kennisstad
Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden

Alle partners