Leiden is een echte kennisstad. Kennis is − naast cultuur − een van de pijlers van Leiden, die niet voor niets ook Stad van Ontdekkingen wordt genoemd. We hebben alles in huis op gebied van onderwijs en kennisontwikkeling en we hebben in Leiden maar liefst dertien musea.

De kennispartners Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, Naturalis Biodiversity Center, mboRijnland en gemeente Leiden hebben de krachten gebundeld in samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Maar wat houdt dat in en wat hebben we er aan? In dit filmpje vertellen we meer over een aantal vernieuwende projecten waarin de partners van Leiden Kennisstad samenwerken.

Aan de nieuwe studenten die elk jaar in Leiden aankomen wordt duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar voor een stad hebben gekozen, maar een die rijk is aan kennis en waarin volop wordt samengewerkt. In de introductieweek (EL CID week) wordt met dit filmpje duidelijk gemaakt wat Leiden Kennisstad is.