Leiden is een echte kennisstad. Kennis is − naast cultuur − een van de pijlers van Leiden, die niet voor niets ook Stad van Ontdekkingen wordt genoemd. We hebben alles in huis op gebied van onderwijs en kennisontwikkeling: van peuterspeelzalen, basisscholen, middelbare scholen, tot hogeschool, academisch ziekenhuis en universiteit. En we hebben in Leiden maar liefst dertien musea.

De kennispartners gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, LUMC en Naturalis Biodiversity Center hebben de krachten gebundeld in samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Maar wat houdt dat in en wat hebben we er aan? In dit filmpje vertellen we meer over een aantal vernieuwende projecten waarin de partners van Leiden Kennisstad samenwerken.

De projecten binnen Leiden Kennisstad dragen bij aan een van de vijf thema’s: campusontwikkeling, externe focus/ internationalisering, versterken onderwijs en onderzoek, de stad als lab en leefstijl en gezonde stad.