Verhalen uit de praktijk

Hoe werken de kennisinstellingen binnen Leiden Kennisstad nu samen? Door middel van interviews met collega’s die op verschillende manieren aan Leiden Kennisstad zijn verbonden krijg je een inkijkje. 

Mariëlle Kant werkt bij de gemeente Leiden als Beleidsmedewerker veiligheid en ondermijning. Ze houdt zich onder andere bezig met de veiligheid in Leiden tijdens de jaarwisseling. Dat doet ze niet alleen, maar in samenwerking met samenwerkingspartners zoals politie, brandweer, woningcorporaties, SOL én studenten! Mariëlle: “De studenten hebben een frisse blik waardoor ze creatief en kritisch kunnen kijken naar hoe wij als gemeente problemen kunnen aanpakken.”

Wat doen de studenten en wat voor oplossingen brengen zij?

“Vier studenten van de Hogeschool doen een actieonderzoek naar de sociale veiligheid in de wijk Haagweg-Zuid om te kijken of wij de (vuurwerk)overlast tijdens de jaarwisseling kunnen verminderen en daarmee de veiligheid kunnen verbeteren. De studenten doen literatuuronderzoek en gaan actief de wijk in om in gesprek te gaan met bewoners en professionals (bijvoorbeeld jongerenwerkers). Ze bedenken interventies en zullen deze ook waar mogelijk al implementeren. Kortom, leerzaam voor de studenten maar ook leerzaam en nuttig voor ons!”

“Ook doen er twee studenten van de Universiteit Leiden voor het vak handhavingsstrategieën onderzoek naar innovatieve oplossingen voor jeugdoverlast op schoolpleinen. Het leuke aan dit soort samenwerkingen is dat je studenten kan prikkelen om over maatschappelijke vraagstukken na te denken, waardoor ook zij extra kennis opdoen en leren dat simpele vraagstukken soms toch best complex kunnen zijn. Studenten komen vaak met ‘jeugdige’ creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het spel Pokémon go om zo jeugd naar een andere locatie te ‘lokken’.”

“Tot slot hebben we binnen team Veiligheid ook nog twee meewerkstagiaires, die ik begeleid.  Beiden doen een (onderzoeks-)opdracht waar wij als team uiteindelijk in de praktijk veel aan hebben. Zo is een forensische ICT student bijvoorbeeld onze data in beeld aan het brengen in een dashboard. Kortom, skills waar mijn collega’s en ik niet over beschikken kunnen zo alsnog worden ingezet om ons team vooruit te helpen.”

Wat is er zo leuk aan de samenwerking met studenten?

“Studenten hebben beschikking over de nieuwste vaardigheden en kennis. Doordat ze nog weinig voorkennis hebben gaan ze er vaak open in en bekijken ze vraagstukken vanuit andere invalshoeken.  Bovendien zijn studenten vaak gemotiveerd en enthousiast om echt iets bij te dragen. Zelf vind ik het ook heel leuk om studenten te laten zien wat we allemaal doen bij de gemeente Leiden en hoe leuk en uitdagend het kan zijn om bij ons te werken.”

Stel een collega twijfelt over samenwerking met studenten, wat wil je die collega dan zeggen?

“Als je een heldere opdracht geeft kunnen studenten met hele waardevolle dingen komen. Ze dragen graag hun steentje bij aan de maatschappij door hun nieuwe kennis in de praktijk te brengen!”

Anke Klein is hoofdonderzoeker bij het Kenniscentrum Angst & Stress. Het is één van de projecten, gesubsidieerd door Leiden Kennisstad, die impact heeft op veel kinderen in de stad en zelfs op kinderen overal ter wereld.

Wat is Kenniscentrum Angst en Stress en wat doen jullie?

“Ons doel is stress- en angstklachten bij kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te verhelpen. En daarnaast nieuwe wetenschappelijke kennis te vertalen naar effectievere angstbehandelingen voor kinderen. Dit doen we met een groot team met veel kennis rondom zorg en jeugd. Het team bestaat uit onderzoekers, docenten en studenten van de Universiteit Leiden en expert collega’s uit binnen- en buitenland. We focussen niet alleen op kwalitatief sterk onderzoek, maar ook op het overbrengen van de nieuwe kennis. Dit zorgt ervoor dat we kinderen direct met de nieuwe kennis wordt geholpen. Zo bieden we bijvoorbeeld laagdrempelige behandelingen en trainingen voor kinderen met angst en stress.

Kun je iets meer vertellen over deze behandelingen en trainingen?

“Op dit moment hebben we verschillende programma’s voor kinderen: In Je Sas speciaal ontwikkeld voor adolescenten met sociale angst, Kinderen Bedwingen Angst (KiBA) voor kinderen met een specifieke fobie en SPIL: Signalering, Preventie & Interventie bij Leerlingen met angst. Dit laatste project, SPIL, doen we samen met scholen, leraren en zorgmedewerkers in de Leidse regio. Terwijl we bij KiBA samenwerken met wetenschapspartners uit de hele wereld. Samen ontwikkelen we een app die angsten bij kinderen wereldwijd verhelpt. Wetenschap is zeker niet in je eentje op een kamer iets nieuws bedenken, het is echt teamwork!”

Hoe ziet de samenwerking met de gemeente eruit?

“In 2020 hebben we een innovatiesubsidie gekregen van de gemeente Leiden en Leiden Kennisstad om het thema angst en Stress beter op de kaart te krijgen bij scholen. Dat is het SPIL programma. Dit programma bestaat uit verschillende onderdelen. Zo verzorgen we workshops voor zorgmedewerkers en leerkrachten over angst en stress en organiseren we stresslessen voor middelbare scholieren. Daarnaast is er een hulplijn voor alle medewerkers van scholen, die ze kunnen bellen voor vragen rondom leerlingen met angst en stress. Verder hebben we ook folders en andere materialen over hoe je stress herkent ontwikkeld. Deze reiken we uit op scholen aan leerkrachten, ouders en kinderen. Tot slot bieden we behandelingen voor leerlingen met sociale angst en specifieke angsten (fobieën).”

Wat maakt het Kenniscentrum zo bijzonder?

“De verbinding tussen de drie pijlers (wetenschap, maatschappij en behandeling) maakt het Kenniscentrum zo krachtig. We zijn wetenschappelijk sterk en ontwikkelen nieuwe zorgprogramma’s om de behandelingen beter te maken. Daarnaast besteden we veel zorg en aandacht aan kennisdeling met scholen en zorgprofessionals. Wat wij in de wetenschap ontdekt hebben, brengen wij snel in de praktijk. Dat maakt dat nieuwe kennis niet onnodig lang ergens blijft hangen, maar dat wij echt gelijk verbeteringen kunnen doorvoeren in de zorg voor kinderen die dat echt nodig hebben”.

Simone Kruijt en Noor Hekker hebben zich vanuit de Universiteit Leiden ingezet bij de gemeente. Deze voormalig Forensische criminologiestudenten hebben bij team Veiligheid onderzoek gedaan naar digitaal criminaliteit in Leiden. Wat waren hun bevindigen?

Simone Kruijt en Noor Hekker hebben zich vanuit de universiteit Leiden ingezet bij de gemeente. Deze voormalig Forensische criminologie studenten  hebben bij team Veiligheid onderzoek gedaan naar digitale criminaliteit in Leiden. Wat is digitale criminaliteit en wat waren hun bevindingen?

Digitale criminaliteit, wat houdt het in?
Phishingmails, whatsappfraude of nepsms’jes van banken. Twee derde van alle Nederlanders heeft er wel eens mee te maken gehad. Ook identiteitsfraude, hacken, verkoopfraude en cyberpesten zijn vormen van digitale criminaliteit. Digitale criminaliteit wordt steeds dominanter en bekender.
Noor: “Ik heb onderzocht in hoeverre Leidenaren bezorgd zijn over mogelijk slachtofferschap en hoe groot zij de kans achten om slachtoffer te worden. Dit is interessant omdat een lage mate van angst en risicoperceptie mogelijk ten grondslag liggen aan een gebrek aan motivatie voor veilig internetgedrag. Uit mijn onderzoek blijkt dat Leidenaren de kans op slachtofferschap gemiddeld inschatten en dat hun angst relatief ietwat hoger ligt”

Weerbaar maken
“Een belangrijke doelstelling is om inwoners weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit,” legt Noor uit. “Om dit te realiseren kan mijn onderzoek mogelijk als startpunt fungeren, omdat het allereerst van belang is om te weten hoe personen tegen het gevaar van slachtofferschap aankijken. Hoe men online gevaren ervaart, heeft een mogelijke uitwerking op internetgedrag en zo ook op de kans op slachtofferschap.”

Iedereen is potentieel slachtoffer
Simone vult aan: “Ik wilde achterhalen waar slachtoffers van digitale criminaliteit in de gemeente Leiden door worden gekenmerkt, zodat we deze risicogroep in kaart kunnen krijgen. Echter, uit mijn onderzoek is gebleken dat er geen kwetsbare groepen kunnen worden aangewezen. Dit betekent dus dat iedereen slachtoffer kan worden van digitale criminaliteit. Een waardevol inzicht voor de gemeente.”

Masterclasses bij de gemeente
“Om de drie weken bespraken wij met onze begeleider vanuit de gemeente en andere collega’s de stand van zaken van onze onderzoeken,” vertelt Noor. “De inhoudelijke begeleiding kwam grotendeels vanuit de universiteit. Hier waren we zeer tevreden over omdat de docenten goed in de stof zitten en de mensen bij de gemeente de kennis hebben van de praktijk.”
Ook Simone was te spreken over haar stagetijd: “Het is wel een gekke tijd om een onderzoeksstage bij de gemeente te lopen en om amper op locatie te zijn, dat is toch wel jammer. Het is natuurlijk interessanter om meer mee te krijgen waar collega’s mee bezig zijn. Gelukkig werden er wel masterclasses voor ons georganiseerd, zodat we ons konden verdiepen in de vraagstukken die binnen het team Veiligheid spelen. Verder was het heel tof dat onze begeleider Wim van den Eshof ons in contact bracht met andere onderzoekstagiaires.”

Presenteren voor de burgemeester
Als afsluiting van hun onderzoekstage hebben ze hun onderzoek mogen presenteren aan de politie Leiden-Bollenstreek en aan Henri Lenferink. “Super speciaal om je onderzoek te mogen presenteren aan de burgemeester, “ zegt Simone enthousiast. “Hij was zeer geïnteresseerd. Volgens hem lieten onze onderzoeken goed zien hoe complex het bestrijden van cybercriminaliteit is.”
“Het was erg leuk om onderzoek te doen voor de gemeente, aangezien je dan de relevantie en het belang van je onderzoek voelt en men veel interesse heeft in het verrichtte werk ”aldus Noor. “Dit onderzoek belandt niet in de la. De presentatie was een mooi waardevolle afsluiting van onze onderzoekstages!”

Marieke van Haaren werkt voor de Universiteit Leiden, sinds vorig jaar bij Luris (Knowledge Exchange Office) en ook bij PLNT, het Leidse Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. Als projectmanager van Leren met de Stad werkt ze samen met de gemeente Leiden en Hogeschool Leiden.

Het doel van het project is om de samenwerking tussen ‘de stad’ en kennisinstellingen te versterken, om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken. ‘De kennis van studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool en de universiteit kan in de stad ingezet worden bij het oplossen van complexe vraagstukken. Zo kunnen mensen die normaal minder vanzelfsprekend ‘toegang’ tot die kennis hebben, daar nu wel van profiteren.’

Met welke (onderzoeks)vragen kunnen de collega’s van de gemeente bij jou terecht?
Grotere thema’s waarop we nu al met de gemeente samenwerken zijn bijvoorbeeld: Duurzaamheid, Eenzaamheid, Vergrijzing en Cybercrime. Zo onderzochten studenten Psychologie bij bewoners de bereidheid en motivatie om hun huis aardgasvrij te maken. En de gemeente heeft de hogeschool en universiteit gevraagd om met hun kennis bij te dragen aan de uitvoering van de plannen. Ook bij ‘Samen tegen Eenzaamheid’ wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van interventies.

Wat zijn de voorwaarden bij het starten van z’n samenwerking met een kennisinstelling?
Belangrijk om te onthouden is dat het om samenwerking gaat, of ‘co-creatie’. Dat wil zeggen dat de gemeente en de kennisinstelling samenwerken, en er dus ook van beide partijen inzet wordt gevraagd. Heel concreet: als bijvoorbeeld studenten in een vak aan de hogeschool gaan werken aan ‘jouw’ vraagstuk, dan is daar begeleiding bij nodig, en ook het beschikbaar stellen van informatie en stakeholders. Ook staat het leerproces van studenten voorop. Daarbij komen ze soms met een oplossing die je niet had verwacht. Dat dat kan heel verfrissend en verrassend zijn!

Lees op de website van Leren met de Stad enkele voorbeelden van studentprojecten, en van ‘opdrachten’ vanuit de gemeente. Mocht je van gedachten willen wisselen over (mogelijke) samenwerking, mail me dan via marieke@plnt.nl.

Welke samenwerkingskansen zijn er volgens jou voor Leiden Kennisstad?
De enorme hoeveelheid kennis in Leiden, bij al die kennisinstellingen – ook het LUMC, het MBO en scholen – kan nog veel beter benut worden om maatschappelijke vraagstukken in de stad te helpen oplossen. Voor studenten biedt dat een ‘rijke leeromgeving’ en veel van de huidige generatie studenten willen graag impact maken in de samenleving en daarvoor hun kennis inzetten. En het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen kan nog beter benut worden om ook lokaal bij te dragen aan oplossingen voor complexe problemen.

Wat is in jouw werk een van de grootste uitdagingen? En wat is een tip die je iedereen kan meegeven?
Samenwerking tussen heel verschillende organisaties is niet altijd gemakkelijk, vanwege uiteenlopende culturen en bijvoorbeeld andere werkwijzen. Maar als je de ontwikkeling van de stad als gezamenlijk doel hebt, kun je over die verschillen heen stappen en wél gaan samenwerken. Wees daarbij bereid om van en met elkaar te leren en jouw kennis en ervaring te delen met anderen. Dat maakt ook je eigen werk leuker, en beter!

Marijn Sauer is beleidsadviseur Circulaire Economie bij de gemeente Leiden en heeft sinds kort een internationale publicatie op haar naam. Ze heeft het grote nieuws nog niet aan al haar vrienden verteld. Ze wil het niet aan de grote klok hangen. Dus met dit interview geven we aandacht aan haar studie- en werkresultaten.

“Het begon allemaal vijf jaar geleden toen mijn onderbuurman vertelde over zijn nieuwe functie bij de gemeente Leiden. Toen zei ik: ‘dat lijkt mij super leuk en ik wil ook op het gebied van duurzaamheid werken’. Ik kreeg het telefoonnummer van zijn leidinggevende en had een fijn kennismakingsgesprek. Na mijn reis van Nieuw-Zeeland naar China mocht ik beginnen als beleidsondersteuner energietransitie.”

“Eigenlijk wilde ik stoppen bij de gemeente”
Marijn houdt van het werk bij de gemeente en bleek goed op haar plek: “Eigenlijk wilde ik maar een half jaar bij de gemeente werken en daarna weer studeren. Maar er was nog genoeg leuk en interessant werk waardoor ik twijfelde.” Gelukkig bood de gemeente een parttime contract aan en voor de studiekosten kreeg ze financiële tegemoetkoming. Hierdoor kon ze blijven en kon ze de tweejarig master Industrial Ecology volgen aan de Universiteit Leiden en TU Delft.

“Ik was mijn eigen stagiaire”
Een-win-situatie voor beide partijen. “De gemeente kon wel wat expertise rondom circulariteit gebruiken. Ik nam mijn studie mee naar mijn werk en mijn werk naar mijn studie, dus eigenlijk was ik mijn eigen stagiaire.”

Circulair slopen en bouwen
In de master ging Marijn aan de slag met het onderwerp circulair bouwen, in die tijd nog een opkomend onderwerp bij gemeente Leiden. Haar scriptieonderzoek helpt bij de vraag hoe we materialen die opgeslagen zitten in gebouwen slim kunnen hergebruiken t.b.v. nieuwbouw. “We hebben gekeken hoeveel er de komende tien jaar in Leiden gebouwd moet worden op basis van de verstedelijkingsopgave en anderzijds wat hiervoor gesloopt gaat worden om te kunnen intensiveren.”

Marijn over haar onderzoek:

“Ik heb een database aangelegd met de materiaalintensiteit van verschillende bouwtypen. Zo kun je zien hoeveel materiaal er “opgeslagen” ligt per gebouwtype per vierkante meter. Met behulp van materiaalstroomanalyse en levenscyclusanalyse heb ik berekent hoeveel materiaal er vrijkomt, hoeveel materiaal weer gevraagd wordt, en hoeveel CO2(eq.) er bespaard wordt als we dit aan elkaar matchen. Het resultaat van mijn hoofdonderzoek omvat hoeveel CO2 (eq.) we kunnen besparen als we circulair slopen (en deze materialen herintroduceren volgens wat nu financieel en technisch haalbaar is) in plaats van ouderwets slopen. Echter, bij deze paper wordt alleen ingegaan op het materiaalstroomanalyse deel, dus wat de (mis)match is van de uitgaande en gevraagde materiaalstromen ten behoeve van de Leidse verstedelijkingsopgave.”

“TU-Delft geeft niet zo snel een 8,5”
“Voor dit onderzoek kreeg ik een 8,5. De professoren vertelden mij dat ik er een publicatie uit kon slepen. Het herschrijven van de scriptie zou mij weer veel tijd kosten en ik had juist behoefte aan een adempauze. Ik zou ook alweer fulltime gaan werken. Dus vanuit de Universiteit werd er aangeboden om mijn onderzoek om te vormen naar papers. Dan hoefde ik alleen nog tegen te lezen en werd ik tweede auteur. Daar heb ik veel geluk mee gehad.”

“Je moest mij echt even knijpen”
“Dat hebben we dus gedaan en nu is het ook echt gepubliceerd! Toen ik de opgemaakte paper zag, met daarop journal of sustainability, waar ik zelf ook veel uit heb moeten studeren, moest je mij wel even knijpen. Dit is echt een grote persoonlijke mijlpaal. Nooit had ik dit durven dromen. Dat is nog niet alles. Er komt nog een tweede publicatie aan!

Onderzoek in de praktijk gebracht
“Het onderzoek wat ik heb gedaan is mede gebruikt om beleid te maken voor circulair bouwen. Zo is in februari 2020 de strategie circulaire economie vastgesteld en in juni het uitvoeringsprogramma. Wat daar in staat rondom circulaire bouwen komt erg overheen met resultaten en aanbevelingen uit mijn eigen onderzoek. Zo was een van mijn onderzoeksuitkomsten dat 60 tot 90 procent van de totale materiaalvraag beton is. Daarom is het zo belangrijk dat we als gemeente het Betonakkoord ondertekenden. Dat betekent dat al het beton dat wij zelf aanbesteden een veel duurzamer beton is. Gaaf om te zien hoe mijn onderzoek in de praktijk wordt toegepast!”

Kennisatelier Duurzaamheid
De database en resultaten van Marijns onderzoek wordt nu gebruikt als basis voor andere scriptieonderzoeken, die zij ook begeleidt. “Anderen studenten maken daar dus gebruik van, waardoor studenten elkaar versterken en de kennis wordt verbreed. Deze kennisverbreding is weer heel waardevol voor de gemeente. Dit is ook ooit het doel geweest van Kennisatelier Duurzaamheid, onderdeel van Leren met de Stad in Leiden Kennisstad. Geweldig dat het dus werkt!”

“Samenwerking met student heeft veel voordelen”
Marijn heeft een advies voor collega’s die een complexe vraag hebben. “Om de complexe vraagstukken die nu voor ons liggen op te lossen, kunnen we niet uit afzonderlijke kokers kijken. We moeten samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Studenten van Kennisatelier Duurzaamheid zijn echt heel goed en heel gemotiveerd. Dat komt door hun brede blik en door de nieuwste informatie die zij tot hun beschikking hebben. Daar staat wel tegenover dat de beleidsadviseur samen met de student goed bespreken wat de student kan bieden en wat de onderzoeksbehoefte is. Een beetje tijdinvestering in de student zorgt voor zeer waardevolle en bruikbare kennis.”

Ben je geïnteresseerd in Marijns paper? Lees deze hier.

Chris Jaeger is werkzaam als projectmedewerker Kennis door de Wijken bij Stichting European City of Science 2022 (Leiden2022). Kennis door de Wijken richt zich op alle inwoners van de Leidse regio, met als doel inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij wetenschap en Leiden2022. Chris: “Het motto is: 365 dagen, elke dag een stukje wijzer.”

Chris Jaeger is werkzaam als projectmedewerker Kennis door de Wijken bij Stichting European City of Science 2022 (Leiden2022). Kennis door de Wijken richt zich op alle inwoners van de Leidse regio, met als doel inwoners op een laagdrempelige manier betrekken bij wetenschap en Leiden2022. Chris: “Het motto is: 365 dagen, elke dag een stukje wijzer.”

Leiden heeft voor het jaar 2022 de titel European City of Science toegekend gekregen. Een prestigieuze titel die met zich meebrengt dat Leiden dat jaar de gaststad is van ESOF 2022. ESOF is het grootste tweejaarlijkse multidisciplinaire wetenschapscongres van Europa. Dus het wordt een druk jaar met veel internationale (wetenschappelijke)bezoekers. Tegelijkertijd wordt ook gedacht aan de inwoners van de Leidse regio. Daarover stelde we een paar vragen aan Chris.

Hoe gaat het met de voorbereidingen voor Leiden2022?
“Samen met zeven andere collega’s van de stichting zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Leiden2022. We zijn als stad in 2022 hét Europese kennispodium dat het land en stad een impuls gaat geven. En alle Leidenaren kunnen hier aan meedoen!”

Wat houdt Kennis door de Wijken in?
“Dat is het publieksprogramma van 2022. Wij willen de bewoners en ondernemers van de regio verbinden aan de wetenschap en kennis. Ons speelveld is de hele Leidse regio. Ik ben momenteel in gesprek met allerlei organisaties in de stad en regio, zoals buurtverenigingen en welzijnsorganisaties. We zijn op zoek naar organisaties en individuen die willen bijdragen. 365 dagen lang, elke dag één onderwerp in de spotlight. Dat is ons doel.”

Kan je een voorbeeld van een daginvulling noemen?
“Er is nog niks in beton gegoten, maar we hebben al een idee rondom de Nacht van de Vleermuis. De Merenwijk is de wijk met de meeste vleermuizen. Daarom willen we die nacht een ‘vleermuizenactiviteit’ organiseren bij de kinderboerderij Merenwijk. Dat doen we samen met een wetenschapper van Naturalis, die veel weet over vleermuizen.”

Welke kansen geeft Kennis door de Wijken de collega’s van gemeente Leiden?
“2022 is natuurlijk het jaar van Leiden, dus daar moeten we met z’n allen ook gebruik van maken. Door bij ons aan te sluiten met jouw kennis gerelateerde project, lopend of nieuw, krijgt jouw project een regionaal, landelijk en zelfs Europees podium. Dat is fantastisch voor jouw eigen communicatie. Je bereik kan aanzienlijk vergroot worden. Dan plukken we allemaal nog steeds de vruchten na 2022.”

Iedereen met ideeën of vragen over een eventuele daginvulling voor Kennis door de wijken kunnen contact opnemen met Chris.

Wil je op de hoogte blijven van Leiden 2022? Je kan je aanmelden voor de nieuwsbrief. Volg hen en op LinkedIn en Twitter.

Willian van Dijk is aan het promoveren binnen het LUMC op het project COVID Radar app. Met deze app verzamelt het LUMC gegevens over gezondheidsklachten en gedrag van mensen.

Willian: “Iedereen in heel Nederland kan de app gratis downloaden en anoniem dagelijks een vragenlijst invullen. Daarmee draag je bij aan het onderzoek en kun je de data bekijken.”

Waarom zijn jullie gestart met de COVID Radar app?
“Demissionair minister de Jonge heeft gezegd dat we navigeren via de achteruitkijkspiegel, terwijl we eigenlijk vooruit zouden willen kunnen kijken. Met onze app willen we vooruitkijken door de coronabesmettingen te voorspellen, zodat we meer controle kunnen krijgen. Daarbij brengen we regionale verschillen, zelfs op wijkniveau in kaart.”

Hoe doen jullie dat dan?
“Elke dag hoor je op het nieuws hoeveel mensen positief getest zijn. Die personen zijn twee weken daarvoor besmet geraakt. Met de COVID Radar app brengen we het gedrag van twee weken geleden en de symptomen van vorige week in kaart. Zo kunnen we ongeveer voorspellen hoeveel corona er de komende week zal zijn, in bijvoorbeeld Leiden.”

Hoe werkt de COVID Radar app?
“De app-gebruikers kunnen een vragenlijst invullen en hun gegevens aanpassen. Ze krijgen vragen als: “hoeveel personen heb je binnen de anderhalve meter gezien?” We vragen de respondenten om de vier cijfers van hun postcode, zodat we per wijk kunnen zien wat het gedrag is binnen die wijk en hoeveel corona-gerelateerde gezondheidsklachten daar zijn. We vragen de gebruikers van de app niet om persoonlijke gegevens. De vier cijfers van hun postcode en hun leeftijdsgroep vertellen ons al genoeg. Hierdoor blijft de privacy zeer goed gewaarborgd en is de drempel om de app te gebruiken laag.”

Wat kunnen we met de voorspellingen?
“Daarbij komt samenwerking met andere partners om de hoek kijken, zoals met de GGD en gemeenten. Die zijn benieuwd naar de lokale voorspellingen. Daarom hebben we ook contact met de gemeente Leiden gelegd. Na de eerste lockdown wilde de gemeente Leiden de sportvelden weer openen. Daarom hebben we in samenwerking met de gemeente Leiden een vraag toegevoegd namelijk ‘Heb je gesport? Bij een vereniging of zelf?’ Zo willen we kijken hoe het buitensporten in de verschillende wijken gaat en of het veilig kan.”

Wat vind jij tof aan de samenwerking (Kennisstad)partners?
“Het leuke van samenwerken met partners is, dat je samen tot nieuwe ideeën komt, zoals dus de vraag rond het sporten. Partners inspireren elkaar en we leren van elkaar. Daarbij helpt de gemeente Leiden bij de communicatie om meer gebruikers te werven. Zo heeft de gemeente een campagnevideo geproduceerd om jongeren te stimuleren de COVID Radar app in te vullen.”

Welke samenwerkingskansen zie je nog om het project COVID Radar app te versterken?
“Het allerbelangrijkste is dat veel mensen de app zo vaak mogelijk blijven invullen. Het is super als mensen en organisaties de app onder de aandacht brengen om zo meer gebruikers te werven. Dus mocht iemand dit lezen en denken ik heb een idee om meer appgebruikers te generen, laat het mij dan vooral weten. Of als je onze data wil gebruiken en daarvoor een goede toepassing ziet, dan kunnen we ook daarop samenwerken.”

Heb je nog iets wat je wil meegeven aan de lezer?
“Voor ieder project is het belangrijk dat we samenwerken met partners in de regio en dit ten goede laten komen aan de inwoners. Daarmee wordt de betekenis van je project vergroot. Het is leuk om iets zelf voor jezelf te bedenken en het is leuk om uiteindelijk iets te kunnen publiceren in een tijdschrift, want zo werken onderzoekers. Maar als je ook echt daadwerkelijk iets kan bijdragen in het voordeel van je eigen stad, dan is dat heel waardevol.”

Meer informatie
Wordt ook gebruiker van de COVID Radar app. Daarmee krijg toegang tot interessante onderzoeksresultaten én je draagt bij aan het onderzoek.

Jolanda Schiffart is opgavemanager klimaatadaptatie en biodivers vergroenen bij de gemeente Leiden. Ze is vanuit de gemeente betrokken bij het Europese onderzoeksproject BiodiverCities.

Jolanda: “In dit project werken we samen met Naturalis, en ook met studenten. Studenten Culturele Antropologie van de Universiteit Leiden doen nu bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijkheid tot betrokkenheid van inwoners van Zuidwest bij de grasveldjes in hun buurt. Met de uitkomsten gaan wij aan de slag”

Waar houd jij je mee bezig?
“Klimaatadaptatie is het aanpassen van de stad aan het veranderende klimaat. En als je dat doet, is het handig om het ook meteen groen en biodivers te doen. Dit is ook waar we binnen de opgave constant naar kijken. Dus welke projecten doen we allemaal in de stad? En hoe kunnen we intern, maar ook van de partners in de stad leren? En hoe kunnen we elkaar versterken? Dus kijken: welke partners hebben we en hoe kunnen we daar mee samenwerken?”

Welke samenwerkingskansen heb je gepakt?
“Een voorbeeld van één van die kansen die kwam, was met Koos Biesmeier (Naturalis) en Martina Vijver (Universiteit Leiden). Zij kwamen met een oproep vanuit Europa om mee te doen met BiodiverCities. Daar hebben we toen een aanvraag voor ingediend. Hiervoor zijn wij geselecteerd als één van de tien Europese steden. En het idee daarvan is om te kijken hoe je bewoners kan betrekken bij biodiversiteit in de stad. Het gaat echt om de engagement van mensen in de stad.
De stadsecoloog gaf aan dat we in de stad veel gazons hebben die eigenlijk weinig doen voor de biodiversiteit. Bijvoorbeeld de grasveldjes rondom portiekflats. Deze worden heel vaak gemaaid waardoor ze weinig toevoegen aan de biodiversiteit. Het leek ons leuk om een proeflocatie onder de loep te nemen en te kijken naar: hoe kun je buurtbewoners en corporaties betrekken bij het anders inrichten van de openbare ruimte?”

En hier komt de samenwerking met studenten bij kijken?
“Klopt. De studie Culturele Antropologie (UL) zijn betrokken. Studenten doen een onderzoek naar een proeflocatie in Zuidwest met onderzoeksvragen zoals: Hoe kijken die mensen nou in de buurt naar biodiversiteit? Wat is hun beeld erbij? En daarnaast: hoe belangrijk zijn die grasveldjes voor hen? Willen ze helpen met het onderhoud? Met die uitkomsten gaan we verder.
Ons project is enerzijds een lerend participatieproces en anderzijds is het inhoudelijk: wat moet je doen om de biodiversiteit van die grasveldjes te verbeteren? Naar die vraag kijken we vooral met het Naturalis Biodiversity Center. Een bonus van dit project is dat je ook echt een netwerk opbouwt.”

Hoe ben je tot die samenwerkingen gekomen?
“Het helpt als er een vraagstuk ligt als vertrekpunt om daarna breder te gaan kijken hoe je nog meer kunt samenwerken. Dus wat speelt er nog meer? Verder is het soms lastig om te bedenken wat bijvoorbeeld de universiteit zou kunnen betekenen. Er zijn heel veel verschillende studies. Het georganiseerde gesprek vanuit Leiden Kennisstad helpt om te vertellen wat wij vanuit de gemeente doen en aan de hand daarvan aan docenten te vragen wat hun studenten kunnen bieden. Bij psychologie denken ze ook goed mee met de gemeente. Daar hebben ze een langdurig onderzoek lopen naar beweegredenen om een tuin wel of niet te vergroenen. De begeleiding van de studenten gebeurt vooral door de docenten van de universiteit. Eén keer in de zoveel tijd, geef ik een presentatie vanuit de gemeente, en beantwoord tussendoor vragen van studenten, die ze verzamelen. En we helpen mee met het onder de aandacht brengen van de enquête. Zij doen vooral het onderzoek, wat wij weer kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld het Jaar van de Tuin.”

Meer informatie
Klik hier als je meer wil weten over Leiden BiodiverCity of hier als je meer wil weten over hoe de gemeente aan de slag gaat voor een duurzamere stad.

Rianca Aarts is student Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Leiden en loopt stage bij Leren met de Stad | Op Locatie.

Wat is Leren met de Stad | Op Locatie?
Leren met de Stad | Op Locatie is een initiatief van de gemeente Leiden, Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden waarin nauw wordt samengewerkt met verschillende maatschappelijke organisaties. Het maakt deel uit van Leren met de Stad, het Leidse platform dat met samenwerkingen vraagstukken in de stad aanpakt.

Hulp bij belastingaangifte om de hoek
Met het Adviespunt belastingaangifte, één van de projecten van Leren met de Stad, hebben studenten afgelopen april en mei het verschil gemaakt. Tweedejaarsstudenten Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Leiden hebben bij meerdere buurthuizen in Leiden loket gehouden. Bewoners die behoefte hebben aan hulp bij hun belastingaangiften werden hierbij geholpen. Zo kunnen de studenten hun kennis van het vak belastingrecht gelijk in de praktijk brengen.

Win, win
Win, win dus! Zo stelt Rianca, die een rol heeft gespeelt in het project: “Het is super waardevol om vroeg in je studietijd in aanmerking te komen met de praktijk. Op school krijg je namelijk niet snel te maken met een alleenstaande moeder voor wie belastingaangifte een lastige klus kan zijn. Deze ervaringen met inwoners maken indruk, waardoor we als studenten waardevolle ervaring opdoen. We leren de stof nog beter kennen omdat we het in de praktijk toepassen. Bovendien is het heel fijn om iets voor de mensen te kunnen betekenen. De inwoners hebben echt baat bij onze gratis dienst!”

Laagdrempelig
Rianca is heel blij met het verloop van het adviespunt in vergelijking met vorige jaren: “In het leven voor corona huisvestte de Belastingdienst een adviespunt tijdelijk in de Hogeschool. Ook toen konden inwoners daar advies krijgen van de Belastingdienst en hielpen de studenten van Sociaal Juridische Dienstverlening. Door corona heeft de Belastingdienst de afgelopen twee jaar niet iets fysieks kunnen organiseren. Daarom hebben de hogeschool, Leren met de Stad en Incluzio de handen ineengeslagen om de adviespunten naar de wijken toe te brengen. Dit zorgt ervoor dat inwoners nog makkelijker langs kwamen om de belastingaangifte te doen. Kortom, een supertoffe samenwerking met vele winnaars.”

Saskia Klumpers is onderzoeker bij Naturalis en is ontzettend blij met de samenwerkingen met Kennisstad partners. Voor haar onderzoek naar de bijen in Leidse tuinen werkt ze samen met de Universiteit Leiden en de gemeente.

Klumpers: “Op de social media kanalen van de gemeente hebben we een oproep gedaan aan inwoners die wilde meedoen aan het onderzoek naar bijen in hun tuinen. We kregen maar liefst 150 reacties!”

Van het één komt het ander
Saskia zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit. Zo werkt ze aan het Kennisstad project BiodiverCities samen met onze collega Jolanda de Schiffart. Klumpers: “Door de samenwerkingen in dit project is er een netwerk ontstaan, waardoor ook andere projecten makkelijker van de grond komen. Zo had ik al een tijd de wens om onderzoek te doen naar welke biodiversiteit er in tuinen voorkomt. We doen als onderzoekers juist vaak onderzoek in natuurgebieden, tot tuinen hebben we meestal geen toegang. Dankzij de samenwerking met Jolanda is het onderzoek echt onder de aandacht van inwoners gekomen. We hebben 150 reacties gehad, veel meer dan we hadden verwachten.”

Meer blije bijen
“Alle 150 tuinen worden bezocht door Saskia en haar masterstudent van de Universiteit Leiden. We kijken welke bijen er voorkomen in de tuinen en welke planten ze bezoeken. 30 tuinen worden regelmatiger bezocht om een vollediger beeld te kunnen verkrijgen. We willen graag kijken hoe en tuinen nog aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor bijen. Zo gaan we kijken hoe we de biodiversiteit in de tuinen kunnen verhogen, daarmee meer blije bijen krijgen.”

Waarneming.nl
“Verder willen we ook een groep aanmaken op Waarneming.nl, zodat mensen zelf bijen-waarnemingen kunnen invoeren van hun eigen tuin. Om mensen daarmee een beetje te helpen organiseer we samen met IVN en de gemeente webinars over bijen. Dit valt ook natuurlijk goed in kader van Jaar van de Tuin. Zo zie je dat alle partners elkaar versterken waardoor het thema op allerlei verschillende plekken en kanalen land. Zo bereik je meer mensen en dat versterkt het project.”