De projecten binnen Leiden Kennisstad dragen bij aan een van de vijf thema’s: campusontwikkeling, externe focus/internationalisering, versterken onderwijs en onderzoek, de stad als lab en leefstijl en een gezonde stad.

Campusontwikkeling

Campussen in Leiden, zoals Leiden BioScience Park (LBSP) en de Humanities Campus (talen/culturen), brengen onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid samen. Ze zijn voortdurend in ontwikkeling, óók om talentontwikkeling en innovatie te stimuleren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan welvaart en welzijn in de stad en regio Leiden.

Internationalisering

Onderwijs en onderzoek in Leiden staan, nationaal én internationaal, hoog aangeschreven. Voor buitenlandse studenten, docenten, onderzoekers en werknemers zijn diverse voorzieningen beschikbaar, waaronder huisvesting en een ’Expat Centre’. In 2022 is Leiden ’European City of Science’.

Versterken Onderwijs en Onderzoek

Leiden biedt onderwijs op alle niveaus: voorschools en basisonderwijs, voortgezet en beroepsonderwijs (MBO, HBO), tot en met wetenschappelijk onderwijs en hoger onderwijs voor ouderen. Samenwerking tussen al deze onderwijsinstellingen biedt extra kansen voor alle leerlingen, studenten en bewoners van Leiden.

De Stad als Lab

’Leiden Kennisstad’ wil zichtbaar en merkbaar zijn in alle wijken van de stad en regio. Kennis van studenten, docenten en onderzoekers wordt ingezet om welzijn en welvaart voor inwoners te bevorderen. Dit belang is wederkerig: studenten ontwikkelen zich en leren de stad en samenleving beter kennen door met inwoners samen te werken.

Leefstijl en Gezonde stad

Als gevolg van de coronacrisis is de aandacht voor leefstijlgeneeskunde en preventie vergroot. Krachtig en gezamenlijke inzet op dit thema is nodig om de koploperspositie van Leiden verder te versterken en te behouden.