De projecten

De projecten binnen Leiden Kennisstad dragen bij aan een van de drie thema’s: Gezondheid & Welzijn, Biodiversiteit & Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed.

Met deze drie thema’s bouwen we voort op de bestaande sterktes van de stad en sluiten we aan op de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen en (inter)nationaal geadresseerd worden.

De thema’s moeten in samenhang bezien worden om elkaar te versterken.

Gezondheid & Welzijn

We hebben de ambitie Leiden als een van de gezondste steden van Nederland te laten zijn in 2030.
In de afgelopen jaren is gebleken hoe ernstig en hardnekkig sociaal­economische gezondheids­verschillen zijn. Een intensivering en versnelling van bestaande inspanningen is noodzakelijk; een effectieve aanpak vraagt om een multi­disciplinaire benadering.

Biodiversiteit & Duurzaamheid

Leiden is een groene, biodiverse en klimaat neutrale stad per 2040.
De gemeente Leiden presenteert zich als living lab: we willen Leidenaren en regiogenoten graag meenemen in de grote en complexe duurzaam­­heids­transities. We dragen als samenwerkings­partners bij aan de kennisbasis voor de transitie­opgaven, ook op Europees niveau. Daarnaast streven we gelijktijdig naar het predicaat gezonde, groene en biodiverse stad.

Cultureel Erfgoed

Leiden is de plek in Nederland die volop kansen biedt voor verbindingen tussen cultuur, wetenschap en samenleving, waarbij onderwijs over, onderzoek naar en beleving van erfgoed­collecties een belangrijke rol speelt. Het is onze ambitie om de kennis en collecties die in de gebouwen aanwezig zijn, ook buiten de gebouwen zichtbaar te maken.

Vlaggenschepen

Naast de drie hierboven beschreven thema’s en hun ambities kent de samenwerking Leiden Kennisstad ook verschillende vlaggenschepen. Dat zijn de succesvoorbeelden van het sterke Leidse kennisecosysteem die bijdragen aan het imago van Leiden als (internationale) kennisstad. Ze snijden door meerdere inhoudelijke thema’s heen.

Leiden Bio Science Park (LBSP)

Het LBSP is het grootste innovation district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health. In de afgelopen 35 jaar heeft het park een sterke, wereldwijde positie verworven. Met innovatieve bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstituten en start-ups ontwikkelt het LBSP zich tot een internationale innovatiecampus.

Leren met de Stad

Leren met de Stad is de succesvolle Leidse aanpak binnen de landelijke City Deal Kennis Maken, een netwerk waarin 20 steden met een combinatie van WO, HBO en/of MBO actief zijn. In Leren met de Stad zetten studenten, docenten en onderzoekers hun kennis en ervaring in om vraagstukken uit de stad op te lossen in samenspraak met bewoners. De beschikbare kennis in Leiden draagt zo bij aan een betere stad, terwijl studenten leren aan de hand van echte ervaringen. Op die manier wordt bijgedragen aan de vergroting van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid.

Legacy European City of Science

De titel European City of Science heeft Leiden naar een nieuw niveau gebracht, zowel op het gebied van (inter)nationale profilering en positionering, als op het vlak van de verbinding van kennis en wetenschap met de samenleving. Deze nalatenschap houden we ook in de jaren na 2022 hoog. Dat doen we door de inwoners van onze stad en de kennis en wetenschap nog meer samen te brengen, maar ook door ons op nationale en Europese podia te profileren als internationale kennisstad, als European city of science, en door internationale kennis(partners) naar Leiden te halen.

Leiden Education Fieldlab (Het LEF)

Het LEF is een onderwijsnetwerk waarin onderwijspartners uit alle sectoren vertegenwoordigd zijn, van peuterspeelzaal tot universiteit, en daarnaast partners uit de cultuursector en het bedrijfsleven. Het netwerk is een broedplaats voor innovatie en verbindt onderwijs en onderzoek op diverse thema’s. Resultaten uit de praktijk vloeien direct terug naar de onderwijsprofessionals in opleiding. Het LEF versterkt de positie en de zichtbaarheid van Leiden als kennis- en onderwijsstad, bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen zoals de Nacht van de Leraar. Landelijk wordt het LEF als voorloper en bron van inspiratie gezien op het gebied van samenwerking voor onderwijsvernieuwing.