De projecten

De samenwerking binnen Leiden Kennisstad focust zich op 3 thema’s: Gezondheid & Welzijn, Biodiversiteit & Duurzaamheid en Cultureel Erfgoed. Met deze drie thema’s bouwen we voort op de bestaande sterktes van de stad en sluiten we aan op de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen en (inter)nationaal geadresseerd worden. De thema’s moeten in samenhang bezien worden om elkaar te versterken. Klik hier voor een overzicht van alle projecten.

Gezondheid & Welzijn

We hebben de ambitie Leiden als een van de gezondste steden van Nederland te laten zijn in 2030. In de afgelopen jaren is gebleken hoe ernstig en hardnekkig sociaal­economische gezondheids­verschillen zijn. Een intensivering en versnelling van bestaande inspanningen is noodzakelijk; een effectieve aanpak vraagt om een multi­disciplinaire benadering.

Biodiversiteit & Duurzaamheid

Leiden is een groene, biodiverse en klimaat neutrale stad per 2040. De gemeente Leiden presenteert zich als living lab: we willen Leidenaren en regio­genoten graag meenemen in de grote en complexe duurzaam­­­heids­­transities. We dragen als samenwerkings­­partners bij aan de kennis­basis voor de transitie­­opgaven, ook op Europees niveau. Daarnaast streven we gelijktijdig naar het predicaat gezonde, groene en biodiverse stad.

Cultureel Erfgoed

Leiden is de plek in Nederland die volop kansen biedt voor verbindingen tussen cultuur, wetenschap en samenleving, waarbij onderwijs over, onderzoek naar en beleving van erfgoed­collecties een belangrijke rol speelt. Het is onze ambitie om de kennis en collecties die in de gebouwen aanwezig zijn, ook buiten de gebouwen zichtbaar te maken.

Vlaggenschepen

Naast de drie hierboven beschreven thema’s en hun ambities kent de samenwerking Leiden Kennisstad ook verschillende vlaggenschepen. Dat zijn de succesvoorbeelden van het sterke Leidse kennisecosysteem die bijdragen aan het imago van Leiden als (internationale) kennisstad. Ze snijden door meerdere inhoudelijke thema’s heen.

Kennisinfrastructuur

Verder wordt de samenwerking gezocht in projecten waar ontmoetingen worden gefaciliteerd en bevorderd. Het vergroten van de interne en externe zichtbaarheid (communicatie, lobby en marketing) en het bevorderen van data-, kennis-, ondernemerschaps- en impact infrastructuur vallen hieronder. Daarnaast blijven we investeren in nieuwe vormen van samenwerking.