Leiden Kennisstad: De Samenwerkingsovereenkomst

Kennis is steeds meer een voorwaarde voor maatschappelijk succes, welvaart en welzijn. Van groot belang daarbij is dat kennis en talent over de volle breedte van het spectrum (mbo, hbo, wo) ontwikkeld, behouden en aangetrokken wordt. Mede daarom zijn gemeente en partners in 2012 gestart met het programma Kennisstad. Door gericht samen op te trekken, versterken we de positie van Leiden en de regio op het gebied van de kennisontwikkeling en de kenniseconomie. Leiden heeft zich daarmee gaandeweg in de afgelopen decennia een positie veroverd in de top van Europese kennisregio’s.

De stad moet kunnen profiteren van het brede scala aan kennis die aanwezig bij de Leidse kennisinstellingen. Het omgekeerde telt ook: de Leidse kennisinstellingen moeten optimaal kunnen floreren in Leiden. Om dit te bereiken is in juli 2017 de Samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad ondertekend door de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, het LUMC en gemeente Leiden. De resultaten van de projecten van Leiden Kennisstad kunnen onmogelijk tot stand zijn gekomen zonder de inzet en betrokkenheid van vele partijen en organisaties in en rond de stad. Deze partners hebben in het verleden bijgedragen aan de vorming van de stad en het profiel van Leiden als kennisstad, en zijn ook voor de toekomst onmisbaar om dit profiel verder invulling te blijven geven. Bekijk hier de samenwerkingspartners.

Samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2022

Campus­ontwikkeling

Door partijen zowel fysiek als programmatisch bij elkaar te brengen wordt de aantrekkingskracht op talent en bedrijvigheid vergroot en ontstaat een klimaat voor innovatie. Dit leidt tot economische groei en daarmee tot een verhoogd welvaarts- en welzijnsniveau voor de stad. Huisvesting voor studenten en medewerkers, of voor startende spin-offs, is hierbij van belang en krijgt vorm binnen dit thema. De samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente heeft de afgelopen decennia op deze wijze bijvoorbeeld geleid tot een bundeling van krachten waarmee het Bio Science Park zich ontwikkeld heft tot een topcampus van internationaal niveau op het  gebied van Lifescience and Health.

Externe focus internationalisering

Buitenlandse studenten en werknemers krijgen in Leiden een warm welkom en worden zo de ambassadeurs van Leiden en haar instellingen in het buitenland. Dat uit zich in het bevorderen van kwantitatief en kwalitatief voldoende huisvesting en in voorzieningen zoals het Expat Centre Leiden en de (door)ontwikkeling van congreslocaties. Ook wordt er een structuele strategie t.b.v. branding en positionering van de stad en instellingen op zowel nationaal als internationaal niveau opgezet en uitgevoerd. Met als gezamenlijke stip op de horizon om ons DNA verder tot uiting te brengen op een internationaal podium: Leiden is European City of Science in 2022.

Versterken onderwijs en onderzoek

De voortrekkersrol van de Leidse kennisinstellingen op het gebied van onderwijs en onderzoek en het kunnen benutten van de cross-overs daartussen, biedt veel kansen. Daarbij wordt uitgegaan van een versterking over de volle breedte van het onderwijs (voorschools onderwijs, po, vo, mbo, hbo en wo). Daarbij is er steeds nadrukkelijk aandacht voor dat de kansen die Leiden voor het onderwijs biedt maximaal benut worden voor alle leerlingen en studenten in Leiden.

De stad als lab

Leiden Kennisstad moet zichtbaar en voelbaar zijn in alle wijken van de stad. Door middel van projecten wordt de kennis van studenten, docenten en onderzoekers ingezet voor stedelijke vraagstukken. De stad vormt op haar beurt een relevante onderzoeksomgeving voor nieuwe kennisontwikkelingen. Een initiatief dat goed past binnen dit thema is het project ‘Leren met de Stad’. In dit project werken Universiteit, Hogeschool en gemeente samen om inwoners van Leiden, studenten, onderzoekers en docenten vraagstukken in de stad op te laten lossen en daar samen van te leren.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden

Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Universiteit Leiden

LUMC
Postbus 9600
2300 RC Leiden

Gemeente Leiden
Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden

Alle partners