In de loop der jaren heeft Leiden Kennisstad een aantal relevante publicaties opgeleverd. Hierin komen de positieve effecten van de samenwerking goed naar voren.

Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

Met deze overeenkomst spraken de partners – de gemeente Leiden en de kennispartners Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden en Naturalis Biodiversity Center – af om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om de duurzame positie van Leiden in de top van de Europese kennisregio’s te behouden en uit te bouwen.

Leiden Kennisstad: meer dan de som der delen

In dit document wordt de samenwerking van de overeenkomst Leiden Kennisstad geëvalueerd. Hierin wordt teruggeblikt op wat de samenwerkingsovereenkomst heeft opgebracht en worden aanbevelingen gedaan voor de komende periode.

De opbrengst van programma Kennisstad

In 2012 is de gemeente gestart met het gemeentelijke programma Kennisstad, om de identiteit en reputatie van Leiden als vooraanstaande kennisstad te versterken. Deze evaluatie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen tien jaar.

Ontwikkelingsvisie 2030

De ontwikkelingsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ is tot op heden een sterke leidraad geweest voor het versterken van de positie van Leiden en de regio op het gebied van de kennisontwikkeling en de kenniseconomie.

Om de zichtbaarheid van Leiden als kennisstad te vergroten en iedereen te laten zien wat we als stad in huis hebben, is een aantal keer een bijlage in een landelijke krant verschenen. Tweemaal in het NRC (in 2018 en 2019) en tweemaal in de Volkskrant (in januari en mei 2022).

Volkskrant mei 2022

In deze bijlage van de Volkskrant (mei 2022) over Life Sciences & Health leest u over ontwikkelingen op het Leiden Bio Science Park, de vele activiteiten van het jaar Leiden2022 en nog veel meer.

Volkskrant januari 2022

In deze bijlage van de Volkskrant (januari 2022) leest u over Leiden als European City of Science in 2022; een wetenschapsfestival dat draait om nieuwsgierigheid en uitwisseling.

NRC 2019

In deze bijlage van het NRC (2019) leest u over wetenschap, cultuur en de ontwikkelingen van nu en van de toekomst.

NRC 2018

In deze bijlage van het NRC (2018) leest u over wetenschappelijke ontdekkingen, innovaties en nog veel meer.

In een aantal video’s laten we zien wat Leiden als kennisstad in de praktijk inhoudt. De eerste twee filmpjes zijn gemaakt ten behoeve van het avondsymposium Leiden Kennisstad, van 2022 en 2019.  Hierin wordt een aantal projecten uitgelicht. Het derde filmpje is gemaakt door de mediacommissie van de El Cid 2021 om de aankomende studenten te informeren over Leiden Kennisstad.

Leiden Kennisstad – Projecten in de stad 2022

Leiden Kennisstad – Projecten in de stad 2019

Leiden Kennisstad – Vademecum El Cid 2021