Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Wonen

Leiden is een populaire (inter)nationale studentenstad en de studentenaantallen in de stad worden steeds hoger. Momenteel is er echter een tekort aan goede en betaalbare studentenhuisvesting in Leiden. Het wordt dus steeds belangrijker om voldoende studentenhuisvesting beschikbaar te krijgen, voor nationale én internationale studenten. Daarom is in de samenwerkingsovereenkomst Kennisstad Leiden de doelstelling opgenomen om in Leiden een (inter)nationaal aantrekkelijk vestigingsmilieu te creëren.

Om dit project te kunnen realiseren is er een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de Gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en huisvestingsorganisatie DUWO. Deze werkgroep is tot nu toe bezig geweest met het inventariseren en categoriseren van mogelijke huisvestingslocaties. Daarmee is in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de korte, middellange en lange termijn waarbij het zowel om tijdelijke huisvesting gaat als permanente toevoegingen. Ook is er gekeken naar eventuele noodoplossingen, zoals tijdelijke opvang in vakantiewoningen.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden