Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Op 18 februari heeft ’t LEF de vonkactiviteit ‘hybride banen als oplossing voor het lerarentekort?!’ georganiseerd. De bijeenkomst werd geleid door Harry van Alphen, lid College van Bestuur bij SCOL en Jessica Hilhorst, beleidsmedewerker Onderwijsinnovatie bij gemeente Leiden.

Tijdens deze co-creatie sessie hebben de deelnemers met elkaar het onderwerp hybride banen in het onderwijs verkent. Een hybride docent is iemand die naast zijn baan in loondienst of als zelfstandig ondernemer werkt als docent. Het stimuleren van hybride banen in het onderwijs zou een oplossing kunnen zijn voor het huidige lerarentekort. Het doel van deze vonkactiviteit was om deelnemers onderling kennis uit te laten wisselen om zo tot nieuwe inzichten en ideeën te komen die gebruikt kunnen worden om dit concept succesvol te maken.

De deelnemers werden onderverdeeld in groepjes en kregen verschillende vraagstukken over hybride banen in het onderwijs voorgelegd. Een groot deel van de deelnemers was werkzaam in het onderwijs en had ervaring met hybride werken. Er werd onder andere nagedacht en gediscussieerd over wat het werken met hybride medewerkers het onderwijs oplevert, wat de organisatie kan doen om jou in balans te houden en hoe je ervoor zorgt dat je een volwaardig teamlid wordt.

Samen hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld en nagedacht over hoe we de problemen kunnen aanpakken die zich voordoen bij hybride werken. Een paar belangrijke aandachtspunten waren onder andere dat de werkdruk vaak erg hoog ligt en het lastig kan zijn om twee banen met elkaar te combineren. Maar belangrijker waren de oplossingen die werden aangedragen zoals het co-creëren tussen onderwijs en bedrijfsleven, het bieden van maatwerkoplossingen en veel meer afstemming tussen bedrijven en het onderwijs. Hybride werken kan daarmee mooie praktijkvoorbeelden, energieke docenten en een soepelere aansluiting voor leerlingen en stagiaires met de arbeidsmarkt opleveren. Het was duidelijk dat dit actuele onderwerp erg leefde bij de deelnemers en dat ze het belangrijk vonden om samen te brainstormen en kennis uit te wisselen. Het was een leerzame en productieve middag en heeft gezorgd voor nieuwe inzichten die gebruikt kunnen worden om dit concept verder te ontwikkelen en te laten slagen.

Vonkactiviteit hybride banen

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden