Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Versterking onderzoek & onderwijs nationale politiek in Leiden

Het doel van dit project is om de positie van Leiden en de Universiteit Leiden te bestendigen en te versterken als locatie voor onderzoek en onderwijs naar nationale politiek.

Een onderdeel hiervan was de verzorging van de exitpolls van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en het referendum door studenten. Dit werd gestart door prof. dr. Joop van Holsteyn (Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden), prof. dr. Jaap de Jong (Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden) en prof.dr. Jelke Bethlehem (Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden). Meer informatie over dit thema volgt.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden