Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Stad als Lab: studenten aan de slag voor de gemeente Leiden

Foto genomen door: buro JP

De gemeente Leiden en de sectie Sociale en Organisatiepsychologie gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Gisteren spraken beide partijen af dat studenten van de sectie Sociale en Organisatiepsychologie van het instituut Psychologie van de Universiteit Leiden elk jaar minimaal één onderzoek uitvoeren voor de gemeente. Zo kan de gemeente de kennis van de studenten benutten en doen studenten waardevolle praktijkervaring op.

Sociale en Organisatiepsychologie richt zich vooral op de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke kennis van sociale processen binnen en tussen groepen mensen en individuen, in organisaties, ook bij het nemen van beslissingen. Het vormgeven van de fysieke leefomgeving om gebruikers te stimuleren het ‘goede’ gedrag te vertonen is hier een onderdeel van.

Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs en Kennis): “Ik ben heel enthousiast over deze samenwerking. Gemeente, universiteit, studenten en inwoners hebben hier iets aan. Als het bijvoorbeeld lukt om de kennis vanuit deze sectie in te zetten om inwoners te bewegen tot duurzamere keuzes, dan toont dat de waarde van Leiden Kennisstad. Het is een kans om Leiden nog mooier te maken.”

Met deze afspraken geven de universiteit en de gemeente samen uitvoering aan de thema’s ‘stad als lab’ en ‘versterken verbinding onderwijs en onderzoek uit het programma Kennisstad. Een van de hoofddoelen van Leiden Kennisstad is om de stad en de inwoners optimaal profijt te laten hebben van de rijkdom aan kennis die in onze stad aanwezig is.

Meer informatie? Neem contact op met Kennismakelaar Lara Ummels.