Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Samen bouwen aan kennis voor onderwijs

’t LEF (Leiden Education Fieldlab) organiseert in samenwerking met partners: Samen bouwen aan kennis voor onderwijs: Naar een Plan van Aanpak Kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

Herkent u zich in één van de volgende uitspraken? “Ik heb geen toegang tot wetenschappelijke literatuur waarmee ik mijn onderwijs kan verbeteren.” “Ik kan geen scholen vinden voor mijn onderzoek.” “Ik heb mooi onderzoek gedaan, maar niemand doet er iets mee.” “Wij gaan een digitale methode invoeren, maar kunnen geen onderzoeker vinden die onderzoekt wat de leeropbrengsten zijn.” “Er zijn geen kenniscentra voor het onderwijs, waar ik als schoolleider objectieve en wetenschappelijk onderbouwde inzichten kan vinden om mijn schoolontwikkeling mee te onderbouwen.” “De concurrentie bij subsidiegevers is te groot om de strijd aan te gaan. Als bestuurder haak ik af.”

Kennis uit onderzoek is van cruciaal belang om het onderwijs te verbeteren en te innoveren. Dit vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijsonderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk. Iedere onderwijsprofessional weet dat deze verbinding helaas nog geen vanzelfsprekendheid is.

Om dit te veranderen hebben de sectorraden de handen ineengeslagen. De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU hebben op 21 juni afgesproken om begin 2019 een plan van aanpak voor de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te presenteren aan minister Slob en minister Van Engelshoven.

Daar hebben we uw hulp hard bij nodig! Wij nodigen leraren, schoolleiders, onderzoekers, lerarenopleiders, bestuurders en beleidsmakers uit het PO, VO, MBO, hogescholen en universiteiten van harte uit om met ons mee te doen, mee te denken en mee te bouwen. Met een serious game bouwen we samen aan concrete oplossingen, die zorgen dat kennis meer impact heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Ons motto hierbij is “niet mopperen, maar opperen” en “groot denken, klein doen”.

U kunt zich via deze link aanmelden voor een sessie op maandag 3 december van 16:00 tot 19:00 uur (zonder kosten en met maaltijd).

Zeg het voort. Deel deze uitnodiging binnen uw netwerk en met mensen waarvan u vindt dat zij niet mogen ontbreken. Als u deze uitnodiging meerdere malen heeft ontvangen, dan betekent het dat we veel waarde hechten aan uw kennis en inzichten!

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Albert Pansier van de PO-Raad (a.pansier@poraad.nl) of Sanne van der Linden, projectleider ’t LEF (linden.vd.s@hsleiden.nl).

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden