Stad als lab

Steeds vaker werken studenten aan praktijkopdrachten. Want kennis en kunde ontwikkelen zich niet alleen in collegebanken en studiezalen, ook het dagelijks leven in steden en dorpen vormt een uitstekende leerschool.

De Universiteit, Hogeschool en Gemeente Leiden stimuleren deze ontwikkeling. Ze werken aan de oprichting van een plek in de stad waar vraag en aanbod van studie-opdrachten kunnen samenkomen.

PLNT, broedplaats voor innovatie aan de Langegracht, wordt de fysieke plek voor dit Leidse studielab. Naam en website volgen in april. Het lab zal onder meer ondersteuning bieden aan studenten die een (extra) honours-programma volgen aan de Universiteit Leiden of Hogeschool Leiden.

Op dit moment lopen al verschillende projecten van studenten die actief zijn in ’de stad als lab’. Onder andere:

  • In Leidse parken doen masterstudenten van de vakgroep organisatiepsychologie, samen met medewerkers van Beheer (gemeente Leiden) vergelijkend onderzoek naar de vraag hoe je – door verschillende manieren van plaatsing van prullenbakken – het gedrag van mensen kunt beïnvloeden en daardoor de parken schoner kunt houden;
  • Veiligheidsbeleving in de wijk rondom Nieuwe Energie wordt onderzocht door masterstudenten criminologie, samen met de wijkregisseurs;
  • In de Stevenshof onderzoeken studenten en wetenschappers van het LUMC het gebruik van eHealth-toepassingen bij de nabehandeling van enkele groepen geöpereerde patiënten;
  • In de Slaaghwijk komen verschillende onderzoeken van hogeschool en universiteit samen, om diverse problemen in de wijk tegelijk (in samenhang) aan te pakken.

Voor de komende jaren zijn er thema’s te over, bijvoorbeeld: de omschakeling naar nieuwe, schone energiebronnen; vergroening van de stad, circulaire economie (‘afval = grondstof’); veilige buurten; gelijke (onderwijs-)kansen voor kinderen; taalontwikkeling en leesbevordering; oplossingen voor eenzaamheid onder ouderen; krapte op de woningmarkt; nieuwe, schone vervoermiddelen.

Binnen elk van deze thema’s zijn talloze onderzoeksvragen te bedenken. Studenten kunnen hiermee praktijkervaring opdoen én een bijdrage leveren aan innovatie in de (stedelijke) samenleving.

Studenten kunnen ervaring opdoen en helpen problemen in de stad op te lossen

Projectmanager:
Marieke van Haaren
lerenmetdestad@plnt.nl


Partners:
Universiteit Leiden
LUMC
Hogeschool Leiden
Gemeente Leiden

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.