Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Onderwijsvernieuwing in Leiden

Leiden is als kennisstad onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. In de afgelopen jaren heeft de gemeente naast haar wettelijke taken op het gebied van onderwerpen als onderwijshuisvesting, onderwijskansen en voortijdig schoolverlaten ingezet op het verder ontwikkelen van een Leids profiel (Leidse accenten) voor het onderwijs en het versterken van de samenwerking.

Hier zijn mooie initiatieven uit ontstaan zoals De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling, de onderwijstafel (een breed bestuurlijk overleg van alle onderwijspartijen in de stad), het Leids Onderwijs Festival, de Nacht van de Leraar, Technolab en het Verwonderpaspoort. Deze zijn allemaal gericht op het delen van kennis onderling, het bevorderen van samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, het bevorderen van de onderwijskwaliteit en het profileren van Leiden als kennisstad.

Een van de manier waarop de gemeente het Leidse onderwijs wil verbeteren en vernieuwen is de subsidie Onderwijsinnovatie. Iedereen die een goed idee heeft voor het onderwijs kan een aanvraag doen, mits er met twee onderwijsinstellingen wordt samengewerkt. De afgelopen 2 jaar zijn al een heel aantal waardevolle projecten gestart waarbij onderwijsinstellingen cross-sectoraal samen werkten aan vernieuwing in het onderwijs.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden