Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen.

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland werken al drie jaar samen aan de professionalisering van docenten van de exacte vakken in het voorgezet onderwijs. Onder de nieuwe naam ‘Onderwijsnetwerk Zuid-Holland’ zetten zij hun samenwerking voort. De startbijeenkomst vond plaats op 27 juni. Tot nu toe gold het professionaliseringsaanbod alleen voor docenten voor de exacte schoolvakken. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt dit verder uitgebreid naar de alfa- en gammaschoolvakken, zoals de talen, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, TU Delft, Hogeschool Leiden en het Da Vinci College werkten afgelopen jaar intensief samen om deze verbreding te realiseren.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden