Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Leiden en Leuven ondertekenen Poitiers Declaration

Op 7 mei 2018 kwamen het Schepencollege van Leuven en het bestuur van KU Leuven op bezoek in Leiden ten behoeve van de samenwerking tussen de steden en hun universiteiten. Beide steden hebben de samenwerking tussen universiteit en stad hoog in het vaandel staan en dus werd het bezoek aangegrepen om gezamenlijk de Poitiers Declaration te ondertekenen.

De verklaring werd maandagavond getekend door Leidse burgemeester Henri Lenferink, rector van de Universiteit Leiden Carel Stolker, burgemeester Louis Tobback van Leuven en rector Luc Sels van KU Leuven. In het kader van de Poitiers Declaration spreken steden en universiteiten onder andere af om een bijdrage te leveren aan hun lokale omgeving en meer op kennis-en cultuur gerichte evenementen te organiseren voor een breed publiek. Voor Leiden zijn dit doelen die ook opgenomen zijn in de samenwerkingsovereenkomst Leiden Kennisstad, bijvoorbeeld in ‘De Stad als Lab’ en ‘Kennis als Leisure.’ Door de ondertekening van de Poitiers Declaration wordt deze samenwerking nog meer bevestigd.

De Poitiers Declaration

De Verklaring van Poitiers biedt een kader voor samenwerking tussen universiteiten en de steden waarin ze gevestigd zijn. De eerste deelnemende rectoren en burgemeesters tekenden de verklaring in het stadhuis van Poitiers op 9 juni 2016, tijdens de jaarlijkse conferentie van de Coimbragroep.

De verklaring lijst samenwerkingsdoelen en -initiatieven op voor de nabije toekomst die uiteenlopen van maatschappelijke dienstverlening tot mobiliteit.

Tekst van KU Leuven

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden