Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Nagasaki Prefectural Higashi High School bracht een bezoek aan Leiden

Afgelopen week (25-29 maart) bracht een groep van zes leerlingen van de Nagasaki Prefectural Higashi High School een bezoek aan Leiden. Deze Japanse school viert een jubileum en heeft daarom zes leerlingen in staat gesteld, vergezeld van 2 begeleiders, een bezoek aan een Leidse school te brengen. Omdat Leiden een stedenband met Nagasaki heeft is de keuze op een Leidse school gevallen. De leerlingen uit Nagasaki logeren bij de Leidse Leerlingen zodat zij zoveel mogelijk aspecten van de Nederlandse cultuur ervaren.

Een van de redenen om het Visser ’t Hooft te bezoeken is dat deze school graag zijn uitwisselingen en projecten koppelt aan een onderzoek. Door samen onderzoek te doen leren leerlingen elkaar anders kennen dan als zij alleen samen bezienswaardigheden zouden bezoeken. In dit geval gaan de leerlingen samen aan de slag om een toekomstige uitwisselingen te organiseren. Deze zullen vooral gericht zin op de versterking van internationale competenties, onderzoeksvaardigheden (vooral vergelijkende studies in het kader van het vak Global Studies en uiteraard ook het verbeteren van het Engels.

Donderdag 28 maart 2019 is de groep leerlingen ontvangen door wethouder Internationalisering en Kennisstad Paul Dirkse.

Als een van de belangrijkste culturele verschillen brachten de leerlingen naar voren dat Nederlandse scholieren veel directer zijn en gewoon ergens om vragen als zij iets nodig hebben wat Japanse leerlingen veel minder gewoon zijn, zelfs als het om heel praktische zaken gaat als een stopcontact voor de telefoon.