Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Meer Samenhang Summerschools in Leiden

Summerschools zijn een belangrijke mogelijkheid om kennisinstellingen internationaal te profileren. Ook schuilt hierin een goede manier om potentiële toekomstige internationale studenten kennis te laten maken met universiteit en stad. Om dit goed te kunnen doen is een samenhang tussen de Leidse summerschools van belang.

De eerste behoeften rondom de coördinatie en facilitatie van de Summerschools worden nu geïnventariseerd. Verder worden er stappen gemaakt rondom de randprogrammering. Hiervan kunnen in de zomer van 2018 de eerste vruchten van worden geplukt. Klik hier voor meer informatie over de Leidse Summerschools.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden