Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

’t Leids Education Fieldlab

‘t LEF heeft de ambitie om onderwijsprofessionals uit de verschillende sectoren (po-vo/mbo-ho) samen te brengen op verschillende kernactiviteiten, zoals onderwijs verzorgen, leraren opleiden, innoveren, praktijkonderzoek doen en leidinggeven elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden.

Daartoe wil het (een) ruimte bieden waar professionals werken en kennis creëren met elkaar. De activiteiten betreffen voorwaardelijk het faciliteren en aanjagen van samenwerken aan projecten en een bedding creëren voor onderwijs-start-ups; denk aan een ‘seats-to-meet’-locatie voor (onderwijs-)ondernemerschap, onderwijsinitiatieven van bijvoorbeeld groepen leraren, wetenschappers en studenten.

Voor Hogeschool Leiden betekent dit dat docenten verder kunnen  professionaliseren door sector overstijgende samenwerking en ontmoetingen in ‘t LEF. Professionaliseren en sector overstijgend samenwerken zal de studieresultaten verbeteren,  de uitval onder studenten verlagen en de aansluiting  tussen sectoren (po-vo/mbo-ho) verbeteren. Verder biedt ‘t LEF een ontmoetingsplek voor docenten waar we tijdelijke projecten kunnen uitvoeren.

De eerste stappen in het ontwerpen van ’t LEF zijn inmiddels gezet. Er is een projectteam ingericht dat bestaat uit medewerkers van de diverse partners (ICLON, gemeente Leiden, Leidse Aanpak, Da Vinci, PROOLeiden, SCOL en Hogeschool Leiden). In het voorjaar van 2018 hebben we in verschillende creatieve sessies gezamenlijk de waarden van ’t LEF bepaald.  Inmiddels zijn er gesprekken voor het realiseren van een tijdelijk onderkomen van ’t LEF. Tot het daadwerkelijk open gaan in het voorjaar van 2019 organiseren we samen met PLNT de eerste sectoroverstijgende ontmoetingen in PLNT. Samen met onze partners is er veel energie om intensiever met elkaar samen te werken, samen te professionaliseren, te onderzoeken en elkaar te ontmoeten met als doel om de sectoren te verbinden en aansluitingsproblematiek samen aan te gaan.

Nieuwsgierig? Neem contact op met projectleider Sanne van der Linden

linden.vd.s@hsleiden.nl 

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden