Activiteiten

Activiteiten

Leiden Healthy Society Center in 2024

Onze missie is om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van Leidse inwoners tijdens alle levensjaren en daarmee de gezondheidsverschillen tussen inwoners te verkleinen. Om dat te bereiken bundelen en delen we de bestaande expertise in de stad via verschillende activiteiten.

Onze Kenniscafés zijn interactieve bijeenkomsten over specifieke onderwerpen rondom gezondheid en welzijn in Leiden. Mensen van verschillende organisaties en burgers gaan samen in gesprek over gezondheids- en welzijnsvraagstukken. Daarmee wisselen we kennis uit en stimuleren we samenwerking en nieuwe initiatieven. In het verleden zijn bijvoorbeeld kenniscafés georganiseerd rondom voeding bij peuters, bewegen bij ouderen of het mentaal welzijn van studenten.

Wat kun je verwachten van een Kenniscafé?

  • Nieuwe samenwerkingen en netwerken: Ontmoet en werk samen met anderen om gezondheidsvraagstukken aan te pakken en wordt deel van een groter netwerk.
  • Actieplannen: Maak samen plannen om specifieke gezondheidsvraagstukken op te lossen. Vraag bijvoorbeeld samen financiële steun aan om jouw ideeën werkelijkheid te maken.

Het Leiden Healthy Society Center organiseert jaarlijks een Policy Lab. Doel van een Policy Lab is om beleid(s)maatregelen beter aan te laten sluiten bij wetenschappelijke kennis. De labs richten zich op concrete beleidsvraagstukken. Het eerste Policy Lab gaat over de nieuwe nota Gezondheidsbeleid van de gemeente.

We richten ons als het Leiden Healthy Society Center bewust op een aantal grote kennisprojecten op wijkniveau. Zo kunnen inwoners meedenken over oplossingen voor gezondheidsvraagstukken die in hun wijk leven. We werken hiervoor samen met bestaande initiatieven zoals Leren met de Stad.

Heb je een vraag over onze projecten en activiteiten? Dan kun je terecht bij het Meeting Point, als initiatiefnemer, belangstellende of inwoner. Het Meeting Point is een centraal meldpunt waar ingekomen vragen door de partners van het Leiden Healthy Society Center worden besproken. Neem contact op met (een van de partners van) het Leiden Healthy Society Center via: HealthySocietyCenter@Leiden.nl.

Het Leiden Healthy Society Center organiseert jaarlijks het Leids Kennisfestival. Houd onze website in de gaten voor het volgende festival.

We brengen bestaande initiatieven in kaart. Zo kunnen we onderzoeken waar we nog beter kunnen samenwerken en we elkaar kunnen versterken op het gebied van gezondheid en welzijn. Wat werkt al goed en waar kan het Leiden Healthy Society Center op inspelen? En welke betrokkenen zijn er nog meer nodig?

Een klankbordgroep van belangrijke partners adviseert ons over recente ontwikkelingen en plannen. Zoals eerder genoemd, werken we nauw samen met andere (netwerk)organisaties die gezondheid en welzijn willen verbeteren. Samen kunnen we nieuwe initiatieven ontwikkelen. Zie samenwerkingspartners voor welke partners dit bijvoorbeeld zijn.

Ga naar de inhoud