Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Lara Ummels benoemd als Kennismakelaar

Laura Ummels[1 november 2017] De Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden hebben gezamenlijk een Kennismakelaar benoemd. Lara Ummels, die het afgelopen jaar al kwartiermaker was voor de intensievere samenwerking tussen de vier partijen, gaat deze rol vervullen.

De Kennismakelaar is ‘van alle vier de partijen’ en heeft enerzijds een faciliterende en anderzijds een aanjagende en initiërende rol. Hiermee wordt extra vaart gegeven aan de verdere ontwikkeling van ‘Leiden Kennisstad’, de samenwerkingsovereenkomst die de vier partijen in juli 2017 hebben gesloten. Hierin staan vier thema’s centraal: campusvorming, versterken van onderwijs en onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’. Dwarsverbanden worden bevorderd tussen kennisinstellingen, studenten, bedrijven, de stad, de regio en haar inwoners. De Kennismakelaar vormt hierbij de verbindende schakel met diverse stadspartijen.

Lara Ummels is bereikbaar via l.ummels@leiden.nl.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden