Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Duurzaamheid & Circulaire Economie

De Universiteit Leiden en het programmateam Duurzaamheid van de gemeente Leiden hebben begin 2018 samen het Kennisatelier Duurzaamheid opgericht. Binnen het Kennisatelier zal een eerste groep masterstudenten van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) vanuit het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability voor de gemeente aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Hiermee geven de universiteit en de gemeente samen uitvoering aan één van de grootste maatschappelijke vraagstukken van dit moment: hoe zorgen we ervoor dat onze stad toekomstgericht en duurzaam wordt ingericht?

Het Kennisatelier Duurzaamheid is één van de uitkomsten van de vorig jaar ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 van het Programma Leiden Kennisstad. Samen zetten de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, het LUMC en de Gemeente Leiden extra in op ‘de stad als lab’ en intensiveren we de samenwerking en kennisdeling binnen Leiden. Alle kennis die voortkomt uit het Kennisatelier wordt gebundeld en ingezet voor stedelijke vraagstukken.

Op de lange termijn verwachten de universiteit en de gemeente continuïteit in onderzoeken en een goede borging van de huidige samenwerking. De komende tijd zal er hard gewerkt worden om te zorgen dat het CML en de gemeente Leiden door het opzetten van een Kennisatelier Duurzaamheid een koppositie krijgen op het gebied van kennisontwikkeling in duurzaamheid en circulaire economie.

Meer informatie? Neem contact op met Viola van Alphen via v.van.alphen@leiden.nl

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden