Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Impuls voor Kennisstad Leiden

7 juli 2017 * PERSBERICHT *

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en gemeente Leiden gaan intensiever met elkaar samenwerken. De vier bestuurscolleges hebben hiervoor een overeenkomst gesloten.

Foto v.l.n.r.: Sander van den Eijnden (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Leiden), Carel Stolker (rector magnificus Universiteit Leiden), Paul Dirkse (wethouder Leiden), Willy Spaan (voorzitter Raad van Bestuur LUMC).

Op 7 juli is de overeenkomst ondertekend, om extra vaart te geven aan de verdere ontwikkeling van ‘Leiden Kennisstad’. In de overeenkomst zijn vijftien concrete projecten opgenomen, verdeeld over vier thema’s: campusvorming, onderwijs/onderzoek, internationalisering en ‘de stad als lab’.

Campusvorming

Verdere campusontwikkeling richt zich op het Leiden Bioscience Park en een nieuwe Humanities Campus (o.m. talen, culturen, geschiedenis). Gezamenlijk onderzoek volgt naar een toekomstige bestemming voor gezichtsbepalende monumenten in Leiden, zoals het Pesthuis (tussen LUMC en Naturalis) en het voormalige Museum van Natuurlijke Historie (aan de Raamsteeg, nabij de faculteit Rechtsgeleerdheid).

Internationalisering

Naast campusvorming staan in de overeenkomst projecten voor twee ontwikkelingen die in elkaars verlengde liggen. Enerzijds is dat internationalisering, om Leiden als internationale kennisstad nóg aantrekkelijker te maken voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Hieronder valt een onderzoek naar de behoefte aan woonruimte voor ‘internationals’, die zich tijdelijk in Leiden vestigen voor bijvoorbeeld masterstudies of gastcolleges.

‘De stad als lab’

Anderzijds zijn er plannen om de stad als lab verder te ontwikkelen, zodat inwoners van de stad en regio Leiden nóg meer de voordelen ondervinden van nieuwe Leidse kennis en innovaties. Dit richt zich met name op gezondheid en welzijn, werkgelegenheid, duurzaamheid en kunst/cultuur. Studenten kunnen hierbij studieopdrachten krijgen in samenwerking met Leidse bewonersorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen, met name ook in mbo en hbo. Nieuwe kennis kan op die manier bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Onderwijs, onderzoek

Leids onderwijs zal onder meer worden versterkt in een Regionaal Steunpunt Leiden, voor verdere professionalisering van het leraarvak, en in een ‘Huis van het Onderwijs LEIDEN’. Dit laatste kan bijdragen aan vernieuwingen in alle vormen van onderwijs, van basisschool tot universiteit. Op onderzoeksgebied is onder meer de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde (vervanging van cellen, weefsels en organen) als Leids speerpunt benoemd.

Programma Kennisstad

De gemeente Leiden kent sinds 2012 een Programma Kennisstad om Leidse kennisinstellingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en groei. De nu gesloten overeenkomst brengt dit programma in een volgende fase, met méér samenwerking tussen de kennis- en stadspartners en extra coördinerende inzet door de gemeente Leiden.

Projectgroepen

De hechtere samenwerking krijgt vorm in gezamenlijke projectgroepen, waarbij één van de partners telkens als ‘trekker’ zal fungeren. Ook andere partners (zoals bedrijven, musea, bibliotheken, scholen, Economie 071, Leiden Marketing) kunnen van een projectgroep deel uitmaken. Een stuurgroep namens de vier partners ziet toe op de voortgang van projecten en brengt nieuwe initiatieven op gang. De gemeente Leiden heeft een kwartiermaker aangesteld die de organisatie voor deze samenwerking de komende maanden nader uitwerkt.

Meedenken

De samenwerkingsovereenkomst volgt op een avondsymposium in het Leidse Stadhuis, afgelopen voorjaar, waarop ruim honderd vertegenwoordigers van Leidse kennisinstellingen, gemeente en andere stadspartners hebben meegedacht over de inhoud en organisatie van intensievere samenwerking in Leiden Kennisstad. Na de zomer organiseert de gemeente Leiden een volgende activiteit om de samenwerking verder inhoud te geven.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden