Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Health Platform Leiden

Ervoor zorgen dat vraagstukken over zorg en welzijn van inwoners en professionals van de stad Leiden worden verbonden met de kennis van kennisinstellingen om zo de beste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Dat is waar het Health Platform een oplossing voor kan bieden.

Het Health Platform moet hét platform worden waar kennis en vraagstukken verbonden worden om tot goede oplossingen te komen. Zo kan innovatie in zorg en welzijn op een duurzame, nuttige en toekomstbestendige manier teweeg worden gebracht.

Om dit Health Platform tot realiteit te maken heeft de Gemeente Leiden twee kwartiermakers aangesteld: Dennis Christmas en Marvin Stichling van Twynstra Gudde Zorg. Deze kwartiermakers hebben de komende maanden de opdracht om uit te zoeken of er interesse is voor een samenwerking op dit gebied onder mogelijke kennispartners, zorg- en welzijnspartners en inwoners. Ook wordt er gekeken naar een goede vorm voor het platform: moet het bijvoorbeeld een digitaal platform worden, of zal het een platform worden met fysieke bijeenkomsten? En hoe willen partijen en personen hierin deelnemen? Deze zomer zullen de kwartiermakers met een advies komen. Heeft u interesse in een samenwerking binnen het Health Platform of ideeën over hoe het Health Platform het beste tot stand kan komen? Neem dan contact op met Marvin Stichling: m.stichling@leiden.nl of Dennis Christmas: d.christmas@leiden.nl.

Dennis Christmas

Marvin Stichling

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden