Externe focus en internationalisering

Leiden is in 2022 European City of Science. Een prachtige kans voor Leiden als internationale kennisstad, en voor het Nederlandse kennisveld door haar excellente wetenschap, om zich te profileren op een vooraanstaand Europees podium. European City of Science is dan ook een van de projecten uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit, het LUMC, de Hogeschool en de gemeente Leiden.

Met de toekenning van de titel is de stad toegetreden tot een select gezelschap van EU-steden (koplopers op het gebied van Science, Culture, Innovation en Green Capitals). Leiden wordt een jaar lang dé bestemming voor Europese wetenschap. Deze thematiek zal dan ook als rode draad doorvloeien in vele bestaande en nieuwe activiteiten in de stad.

EuroScience Open Forum

Als kers op deze taart vindt in Leiden in de zomer van 2022 het EuroScience Open Forum (ESOF) plaats, het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa. Het is gewijd aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie en biedt een uniek kader voor interactie en debat met wetenschappers, innovators, beleidsmakers, zakenmensen en het grote publiek. Vanwege het interdisciplinaire karakter van het forum, wordt het hele spectrum aan wetenschapsdisciplines betrokken. Bij het Leidse credo “Leiden, stad van ontdekkingen”, waar de ontdekkingen van morgen vandaag worden gedaan, sluit deze thematiek naadloos aan en bovendien geeft dit precies aan wat wetenschap is.

Science in the City

Naast deze titel en conferentie zal Leiden zich ook inzetten voor het Science in the City programma. Bij de ESOF-conferentie zullen naar schatting vijfduizend wetenschappers aanwezig zijn in onze sleutelstad. Het is tevens de kunst om naast het trekken van kennis naar de stad, de stad naar de kennis te trekken. Met die gedachte zal er een programma worden gelanceerd om de wetenschap in de stad aandacht te geven voor de eigen inwoners. Denk hierbij aan festivals, tentoonstellingen, experimenten en kunst en culturele evenementen voor de Leidse inwoners en bezoekers van alle leeftijden.

Meer informatie over Leiden European City of Science