Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Dual PhD

Gezien het feit dat de gemeentelijke organisatie meer en meer als lerende en constant ontwikkelende organisatie wordt gezien, moet gezocht worden naar nieuwe manieren om de ambtenaren zich te kunnen laten ontplooien.

In het kader van het programma Kennisstad wil de gemeente Leiden een intensievere samenwerking aangaan met de Universiteit Leiden. Het mogelijk maken van duale promotietrajecten voor medewerkers van de gemeente Leiden biedt voor beide ambities een mooie gelegenheid. Bij duale promoties worden professionals voor ongeveer 1 dag in de week  vrijgemaakt van hun dagelijkse werkzaamheden. In deze tijd voeren zij een wetenschappelijk onderzoek uit, waardoor de brug geslagen kan worden tussen wetenschap en maatschappij.
Er is besloten een pilot te starten waarmee maximaal 2 collega’s een duaal promotietraject mogen starten.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden