Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Collecties van de Wereld

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) bezitten grote internationale collecties met betrekking tot verschillende vakgebieden, van talen en culturen van over de hele wereld tot aan Natuurwetenschappen.

Dit is naast een onuitputtelijke bron voor onderzoek ook een unieke aanwinst voor Leiden als stad en kan ook zeker als zodanig gebruikt worden, bijvoorbeeld om te laten zien bij internationale contacten. In mei 2018 kwam het Schepencollege van Leuven op bezoek in Leiden, en dit bezoek werd dan ook aangegrepen om de bijzondere collecties in te zetten. Speciaal voor deze delegatie is toen een expositie gemaakt die de historische band tussen Leuven en Leiden belichtte. Deze vond plaats in de Universiteitsbibliotheek in Leiden. Dit werd erg positief ontvangen en is dus zeker voor herhaling vatbaar!

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden