Campusontwikkeling

De samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente heeft de afgelopen decennia geleid tot een bundeling van krachten op het Bio Science Park.

Het project Humanities Campus is een samenwerking tussen de gemeente en de universiteit Leiden en gaat over de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex. De universiteit is de uitvoerende partij. De Humanities Campus moet een aanwinst zijn voor de stad Leiden. Het geeft de stad de kans om de functie van universiteitsstad en Kennisstad verder te ontwikkelen.

Leiden heeft met haar universiteit, bibliotheken en musea een zeer sterke positie in de nationale en internationale Geesteswetenschappen. De faculteit is de afgelopen jaren flink gegroeid en verdere groei wordt verwacht. De Universiteit Leiden en de gemeente willen die sterke positie verder uitbouwen. Er wordt een mooi nieuw stukje binnenstad opgeleverd en nieuwe gebouwen waar verschillende onderdelen en partners van de Faculteit der Geesteswetenschappen zich vestigen.

Aanvullend op de eigenstandige programmastructuur per campus zal binnen dit programmaplan gewerkt worden aan:

  • Een betere zichtbaarheid van het bijzondere kennis-ecosysteem.
  • Eduroam / Govroam uitrollen op het Leiden Bio Science Park en in de stad.
  • Gebruik / herbestemming van monumenten als het Pesthuis, het voormalige Museum van Natuurlijke Historie (Raamsteeg 2) en Kasteel Endegeest e.o.
  • Programmering van voorzieningen en activiteiten op de campussen, die het ondernemend en creatieve vermogen en werkklimaat verder versterken.
Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021

Meer informatie over campusontwikkeling vanuit onze partners