Leiden Kennisstad | Leiden City of Science

Aanpak Rookvrije Jeugd

Een gezond leven is het beste medicijn. Als je jong begint met roken is de kans groot dat je er nooit meer vanaf komt en dat leidt vaak tot een veelheid aan medische problemen, met alle gevolgen van dien. Het is dus zaak om jonge mensen, nog vóór zij in de leeftijd komen dat ze de verleiding om te beginnen met roken niet kunnen weerstaan, ervan te doordringen dat roken uiterst onverstandig is. Dat vraagt niet alleen om medische inzichten, maar ook om inzichten over groepsdruk, peerpressure, en om inzicht in hoe de verleidingstactieken van de reclamewereld werken.

Naar aanleiding van een pilot in Amsterdam met betrekking tot het voorkomen van het beginnen met roken wordt nu in Leiden gekeken naar het organiseren van eenzelfde aanpak voor de 1e en/of 2e klassen van Leidse middelbare scholen. Deze aanpak zal uit drie onderdelen bestaan:

1) inzicht krijgen in de trucs en tools bij het maken van reclame voor roken, en dat gebruiken om zelf reclame tégen roken te maken

2) door middel van colleges van longartsen inzicht krijgen in de medische gevolgen van roken, oa door een klas voor een bepaalde periode te koppelen aan een longkankerpatiënt

3) inzicht in de psychologische kant van roken: hoe werkt groepsdruk, hoe kun je ermee omgaan, hoe werken je hersenen op deze jonge leeftijd, etc.

Dit kennisvalorisatieproject wordt geleid door het LUMC, in samenwerking met de gemeente Leiden, de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, reclamebureaus en natuurlijk verschillende Leidse middelbare scholen. De eerste stap is de organisatie van een brede kick-off om de Leidse aanpak verder gezamenlijk te verkennen.

Universiteit Leiden
Hogeschool Leiden